milieuvriendelijk

Energie besparen

BesparenHet is een bekend gegeven dat zonne-energie een milieuvriendelijke manier is om uw huis van groene stroom te voorzien, maar doet het genereren van zo veel groens net zo veel goeds voor uw portemonnee als voor het milieu?

Zonne-energie kan op vele manieren helpen geld te besparen. Inzicht hebben in de specifieke voordelen voor uw huis zal u een goed idee over wat deze technologie aan voordelen geeft.

Rendement zonnepanelen >>

Groene energie

Groene energie grootGroene energie is energie opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om onderscheid te maken met gewone elektriciteit, ook wel ‘grijze stroom’ genoemd. In ons huidige elektriciteitsnet is er geen verschil tussen beide.

De komende decennia zijn windmolens de belangrijkste techniek waarmee veel groene stroom is op te wekken. In 2007 voorspelden Europese deskundigen dat zonnestroom pas vanaf 2015 of 2017 volledig kan concurreren met marktprijzen van conventioneel opgewekte elektriciteit.

Groene energie kan ook uit ouderwetse centrales komen. Daarin wordt vooral aardgas of steenkool verstookt. Als hier een deel biomassa wordt bijgemengd, mag een deel van de elektriciteit als groene stroom worden verkocht. Achter opwekking van groene stroom door middel van verbranding van biomassa worden echter kanttekeningen geplaatst, bij de verbranding van biomassa komen ook vervuilende stoffen vrij, daarnaast moet de grondstof wel milieuvriendelijk verkregen worden. Zo wordt palmolie geproduceerd op plantages die zich bevinden op grond waarvoor tropische bossen gekapt moeten worden. Dit leidde er in Nederland toe dat de subsidie op sommige vormen van biomassa-groene stroom werd stopgezet. Er wordt nu vooral gezocht om energie uit bos en landbouwafval te halen.

Het idee achter groene stroom is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Daardoor zal de toename van het broeikaseffect wat vertragen. Ook ontstaat er minder kernafval.

Daar groene stroom onuitputtelijk is, zal het ook beschikbaar zijn voor de volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval met fossiele brandstoffen. Ook zal onze afhankelijkheid van leveranciers van fossiele brandstoffen afnemen, als we meer groene stroom gebruiken.

Energie besparen >>

 

Meer en uitgebreidere informatie over groene energie >>